Hear your ancestors speak your lucky numbers

Mamela abantu bakuni abaphantsi xa na bekuxelela ngamanani ethamsanqa

Lalela amadlozi azokutshela izinombolo zakho zenhlanhla

Utlwa badimo ba hao ha ba dinomoro tsa hao tse lehlohonolo

Twana swikwembu swa wena swi vulavula tinomboro ta nkateko